PORTALDA QEYDIYYATDAN KEçMIş OYUNLAR

Oyna! Əylən! Qalib ol!

İnvestisiya almış  

Bağış edilmiş  

İnvestisiya almış  

Bağış edilmiş  

İnvestisiya almış  

Bağış edilmiş  

Dastan

“Dastan” layihəsinin əsas məqsədi gənclər arasında mühəndisliyə marağın...

İnvestisiya almış  

Bağış edilmiş  

İnvestisiya almış  

Bağış edilmiş  

İnvestisiya almış  

Bağış edilmiş  

İnvestisiya almış  

Bağış edilmiş  

İnvestisiya almış  

Bağış edilmiş  

Yüksəklik VR

2016-cı il Aprel ayında Qarabağda geri alınmış Lələ təpə yüksəkliyində gedən...

İnvestisiya almış  

Bağış edilmiş  

İnvestisiya almış  

Bağış edilmiş  

İnvestisiya almış  

Bağış edilmiş  

İnvestisiya almış  

Bağış edilmiş  

Dastan

“Dastan” layihəsinin əsas məqsədi gənclər arasında mühəndisliyə marağın...

İnvestisiya almış  

Bağış edilmiş  

İnvestisiya almış  

Bağış edilmiş  

İnvestisiya almış  

Bağış edilmiş  

İnvestisiya almış  

Bağış edilmiş  

İnvestisiya almış  

Bağış edilmiş  

Yüksəklik VR

2016-cı il Aprel ayında Qarabağda geri alınmış Lələ təpə yüksəkliyində gedən...

İnvestisiya almış  

Bağış edilmiş  

İnvestisiya almış  

Bağış edilmiş  

İnvestisiya almış  

Bağış edilmiş  

İnvestisiya almış  

Bağış edilmiş  

Dastan

“Dastan” layihəsinin əsas məqsədi gənclər arasında mühəndisliyə marağın...

İnvestisiya almış  

Bağış edilmiş  

İnvestisiya almış  

Bağış edilmiş  

İnvestisiya almış  

Bağış edilmiş  

İnvestisiya almış  

Bağış edilmiş  

İnvestisiya almış  

Bağış edilmiş  

Yüksəklik VR

2016-cı il Aprel ayında Qarabağda geri alınmış Lələ təpə yüksəkliyində gedən...

İnvestisiya almış  

Bağış edilmiş  

İnvestisiya almış  

Bağış edilmiş  

İnvestisiya almış  

Bağış edilmiş  

İnvestisiya almış  

Bağış edilmiş  

Dastan

“Dastan” layihəsinin əsas məqsədi gənclər arasında mühəndisliyə marağın...

İnvestisiya almış  

Bağış edilmiş  

İnvestisiya almış  

Bağış edilmiş  

İnvestisiya almış  

Bağış edilmiş  

İnvestisiya almış  

Bağış edilmiş  

İnvestisiya almış  

Bağış edilmiş  

Yüksəklik VR

2016-cı il Aprel ayında Qarabağda geri alınmış Lələ təpə yüksəkliyində gedən...

İnvestisiya almış  

Bağış edilmiş