DASTAN

by Developer Name

HAQQıMıZDA : DASTAN

“Dastan” layihəsinin əsas məqsədi gənclər arasında mühəndisliyə marağın genişləndirilməsi və Dədə Qorqud dastanı haqqında məlumatların yayılmasıdır. Mobil oyunlar gənclər arasında çox populyardır və tədqiqatlar göstərir ki, oyun vasitəsi ilə yeni məlumatların öyrənilməsi cox səmərəli və effektivdir. Yerli app bazarında Azərbaycan haqqında informasiyanın yaya biləcək, eyni zamanda məlumatlandırıcı, şən və mənalı app/oyunların açıq aydın çatışmamazlığı vardır.